Biblia Alapú Lelkigondozás

A Bibliai lelkigondozás nem más, mint Isten élő és ható Szavának, az evangéliumon keresztül való gyakorlati megnyilatkozása különböző életterületeken alkalmazva, mint például a szenvedés, bűn, emberek keresése. A következő bekezdés a „Pásztor és a Lelkigondozás” című könyvből jól összefoglalja ezt a módszert:

Ha már kerestél az interneten lelki gondozót, akkor valószínűleg megdöbbenve tapasztaltad azt a szédítő mennyiségű módszert amit a mai evangélikus kereszténység kínál: Érzelmekre összpontosító terápia, (EFT), Kognitív viselkedés terápia, (CBT) Dialektikus viselkedés terápia (DBT), csakhogy néhányat megnevezzünk. Rengeteg módszer fellelhető, amit a mai keresztények lelkigondozás céljából használnak. (Ezt a részt szándékosan rövidre szabtuk. )

Mi a lelki gondozás olyan formáját szeretnénk meghatározni számodra, amely segít megszabni a gyülekezeted szolgálatának irányát, vagy talán, segít beazonosítani egy helyi szakembernek a lelki gondozói filozófiáját. Számunkra a keresztény vagy biblikus lelki gondozás, a maga legegyszerűbb formájában Isten Szavának képviselése, melyen keresztül keresztények segítenek megértetni az embertársukkal, hogy a szívük miként reagál Istenre az adott élethelyzetükben, és a Jézus Krisztusba vetett hitük miként formálja ezen reakcióikat.

Kibontva egy kicsit a fenti meghatározást, úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy keresztény lelkigondozó az ember gondolatait, hitét, vágyait, érzelmeit, döntéseit és cselekedeteit Isten, az ember létére vonatkozó kinyilatkoztatásán keresztül közelíti meg. Ahogy az emberek egyre inkább megismerik az evangéliumokban megnyilatkozó Krisztust hit által, a szívük ezzel egy időben átalakul, így minden máshoz is helyesen fognak viszonyulni, – mint például a másik emberhez, önmagukhoz, és a körülményeikhez. Ha Istennel rendeződik a kapcsolatunk, minden más vonatkozásban is helyre állunk.

A lelkigondozás ismeretet és bölcsességet igényel annak érdekében, hogy az élet összetett problémáit elemezze. A keresztény lelkigondozás elsősorban a Bibliában megmutatkozó Istent és Isten emberekhez való viszonyulását tartja fő vezérfonalának, egyedül Krisztust tartja a változás eszközének és céljának, és miközben elfogadja az emberi problémák bonyolultságát a dinamikus megközelítés szerint, mégis olyan ó divatúnak tartott bibliai kifejezésekkel dolgozik, mint például a büszkeség, kéj vágy, harag, félelem, utálat, bosszú, balgaság, tudatlanság, zűrzavar és szenvedés.

A lelkigondozás irányvonalát az ősi könyvben-a Bibliában,- foglalt szent bölcsesség határozza meg, ezt a könyvet nem lehet a saját igényünk szerint formálni, ennek ellenére, azonban bármely emberi tapasztalatra, – bármilyen mélységű legyen is az-, vonatkoztatható.

Tömören, tehát a Biblia alapú lelkigondozás mélyen vizsgálja az emberi lelket Isten Igéjének a tekintélyével, amely minden élethelyzetre megoldást nyújt, így hozva változást, reményt, megújulást az egyén életébe, valamint egyre inkább kiteljesedő szeretetet Isten és az embertársak felé.

A blog olvasásához kattits IDE

pexels-nappy-935949