Isten közel van – 2. nap : Hír vagy igazság?

 Jézus így válaszolt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 

(János ev. 14:6)

A hír és az igazság nem mindig fedik egymást. 
Ezt a tényt az elmúlt évtől elhúzódó egészségügyi problémámban tapasztaltam meg. Az egész néhány nem várt szóval kezdődött, mellyel az orvosom fordult felém: 
„Sajnálom Lysa, rákos vagy.” 
Bárcsak le tudnám írni, mi történt abban a percben velem. Körülöttem minden elcsendesedett és lelassult. Hallottam, hogy az orvos távolból továbbra is beszél hozzám, de fogalmam sem volt, mit mond. A hang a torkomon akadt, egy szó sem jött ki belőlem. Legszívesebben sírtam volna, de még arra sem volt erőm. 
Hívő asszony vagyok, teljes szívemből hiszem, hogy Isten jelen van életem minden eseményénél. De ebben a pillanatban Isten távolinak és megfoghatatlannak tűnt. Letaglózódtam a hír hallatán, aztán összeszedtem magam, majd ismét kábultan meredtem magam elé. 
Szerettem volna az érzéseimen úrrá lenni, de az összeomlás határán voltam.
Ijesztő volt szembesülni az orvosi vizsgálati eredményekkel, bizonytalanul állva a jövő előtt. 
A következő napokban Isten csendesen egy emailt juttatott eszembe, melyet egy kedves barátomtól, Shaunti Feldhahmtól kaptam, egy másik nehéz élethelyzetemben. Az üzenet így szólt:„Lysa ez csak egy hír. Ez nem az igazság. 
Azta. 
Mindig azt gondoltam, hogy a hírek és az igazság fedik egymást. Igaz, hogy amit az orvos közölt velem, az hír volt, őszinte, teszt eredményeken alapuló egészségügyi tény. 
De én megragadhatom azt az igazságot, mely túlszárnyalja a híreket. Azt a helyreállítást, melyet az emberi korlátokkal lehetetlen elérni, de a végtelen, Mindenható Istennek lehetséges. És ez az igazság helyezi Istent az életem egyenletébe. 
Ma már másként tekintek a lehetetlen szó jelentésére:
A lehetetlen szó Shaunti üzenete alapján teljesen más megvilágításba került: Isten a hatalmas VAGYOK. Ő ad reménységet és gyógyulást számomra. 
Milyen megnyugtató ezzel a jelentéstartammal tekinteni a lehetetlennek tűnő helyzetekre! 
Lehet, hogy épp olyan hírekkel szembesültél, amely árnyékot vet a 2021-es évedre, és úgy tűnik, hogy nem sok boldogságot tartogat számodra ez az esztendő. Kilátástalannak tűnő pénzügyi helyzet, képtelen változás a munkahelyeden, kezelhetetlen gyermek döntése, egy barátod szomorú helyzete, egészségügyi állapotodról szóló lehangoló hír. 
Bármilyen hírt kaptál, vagy fogsz kapni a jövőben, kívánom, hogy Shaunti üzenete segítsen neked is. 
Mert a hír az, 

hogy Isten igazsága örök érvényű 
ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. 
Jézus így válaszolt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. (János 14:6) 
ÉN MINDIG HŰSÉGES MARADOK HOZZÁD 
„aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. „ (146. Zsoltár, 6.) 
VELED VAGYOK. 
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézsaiás 41:10) 
TARTALAK TÉGED. 
De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. (73. Zsoltár 23.) 
OLTALMAD VAGYOK. 
Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (32. Zsoltár 7.) 
A küzdelemben békét adott számomra az a tudat, hogy Isten mindent a javamra fog fordítani és jó volt megragadnom azt az igazságot is, hogy a kilátástalanságban Isten megoldást fog nyújtani az életemben. 
Ha őszinte vagyok, akkor be kell vallanom, hogy még most is vannak lelkileg nem túl szilárdan megalapozott gondolataim, amikor úgy érzem, hogy meg fogok őrülni, és zokogok, és bizony hisztizek is egy kicsit. 
De nagyon hálás vagyok a hatalmas VAGYOK Istenért. Akihez teljes bizalommal ezekkel a szavakkal fordulhatok: „Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.” (25. Zsoltár 5) 
Szeretlek, kedves Barátom. Azért imádkozom, hogy amikor a lehetetlen szó a torkodat szorongatja, és igyekszik elrabolni a reménységedet ebben az évben, gondolj a VAGYOK Istenre, és kapaszkodj Belé. 
Drága Uram! Te VAGYOK-ként mutatkoztál be nekünk. Te vagy az Út, az Igazság és az Élet, aki mindig hűséges maradsz hozzánk. Köszönöm, hogy mindig itt vagy velem, szorosan tartasz engem oltalmazó karodban. Segíts, hogy ezeket az igazságokat meg tudjam ragadni, amikor minden lehetetlennek tűnik körülöttem. Jézus nevében, Ámen 


(Forrás:
5 Days to Knowing God is Close By Lysa TerKeurst
DAY 2: Is This News or Truth?
Fotó: pinterest.com)